HOLD av datoen 25 April!

Her vil vi lansere Skolekåring Romerike: Kåringer, Busser, Vans , Vandreruss, artister…